Отчет за изпълнение на Национална програма "Иновации в действие", Модул 4 за учебната 2022-2023 година в Средно училище "Христо Ботев"

Средно училище „Христо Ботев“ е включено в списъка на иновативните училища, на основание РМС №601 от 17.08.2022 г. Същността на одобрената иновация е изграждане на знания и умения за работа с дигитални устройства и създаване на програми чрез използването на алгоритми с условия и синхронизиране на действия. В иновативния проект са включени 43 ученици от двете паралелки на 5. клас, които изучават по 1 час седмично нов учебен предмет "Роботика и програмируеми устройства", в раздел В на училищния учебен план.

Кандидатстването по Модул 4 от Националната програма, бе в резултат на одобрената иновация и с необходимостта от закупуване на допълнителни 5 учебни комплекта на роботи от серията "Ring bit Комплект 6 в 1 за Micro:bit". Посочените комплекти съдържат Ring:bit разширителна платка в комбинация с конструктивни блокчета. Чрез комплектите учениците по-лесно програмират, стимулира се конструктивната и логическата им мисъл, и могат да направят забавни интерактивни конструкции, т.е. учат докато се забавляват.

Иновационната практика е насочена към обучение на учениците чрез проектно-базираният подход и учене чрез правене, които допринесоха за реализиране на наученото чрез разглеждане на процеси и прилагане на теоретико – практични възможности за създаване на компютърни модели на познати обекти и явления. През годината учениците имаха възможност да участват в различни интердисциплинарни уроци и да разработят множество проекти на компютърни модели на явления и процеси от ежедневието. Създадоха програми и използваха алгоритми за работа с множество вградени светлинни сензори, които ги провокираха да разработят изследователски проекти. Учениците надградиха уменията си за работа с платките Micro:bit изучавани в часовете по Роботика и програмиране и придобиха знания и умения за пресъздаване на компютърни модели на обекти и явления, да експериментират с тях и да съпреживяват наученото. Моделите, които построиха са: светофари, автомобили, вентилатори с контролирана температура, интелигентна настолна лампа, чистачки.

В края на учебната година очакваните резултатите са постигнати. Подобрените са условия за провеждане на интерактивно обучение. Учителите са квалифицирани да използват иновативни методи на преподаване, а учениците са мотивирани за участие в образователния процес.


: Сменяйте снимките от тези стрелки :

В часовете по "Роботика и програмируеми устройства", учениците от 5. клас работиха върху проект "Задвижване на кола" с програмируемото устройство Micro:bit и комплект роботи Ring:bit. Основният акцент в обучението беше върху конструирането на рама с колелета, задвижвани с мотор и програмиране за задвижване в различни посоки с помощта на програма, написана в програмната среда makecode.microbit.org. В края на часовете учениците изпитаха удовлетворение от създадения продукт и докато се обучаваха, те се и забавляваха.

Тел.(0866) 62028, 089 332 3659 – Директор; (0866) 65505 – Канцелария; e-mail: Кликни тук и реши Кепчата, WWW: https://hrbotev.eu
🄯 1910 - Copyleft - ИСУ "Христо Ботев",гр.Тутракан