Клубове

В училище "Христо Ботев" с цел развитие таланта и потенциала на всяко дете има сформирани различни извън класни дейности:

- Клуб БЧК, ръководител Лили Калчева;
- Клуб "Web дизайн", ръководител Анна Георгиева;
- Клуб „Фолклорна дъга“, ръководител Деана Маринова;
- Клуб "Млад предприемач", ръководител Милена Стоянова;
- Клуб "Математика, ура!", ръководител Милена Стоянова;
- Клуб „Логоматика“, ръководител Валентина Кирилова;
- Клуб "Мажоретки кокетки",  ръководител Добринка Вълкова;
- Клуб "Знам и мога", ръководител Румяна Статева;
- Клуб "Етнопалитра", ръководител Искра Върбанова;
- Клуб „Слово“, ръководител Валентина Тодорова;
- Клуб "Забавен метроном", ръководител Володя Иванов;
- Клуб "Краезнание", ръководител Маргарита Димитрова;
- Клуб "Декоративни и приложни изкуства", ръководител Надежда Минчева;
- секция Волейбол V-VІІ клас, ръководител Галина Спасова;
- секция Футбол V-VІІ клас, ръководител Ивелин Спасов;
- секция Волейбол ХІ-ХІІ клас, ръководител Ивелин Спасов;

- Ученически съвет, председател Илиян Неделчев;