Клубове

В училище "Христо Ботев" с цел развитие таланта и потенциала на всяко дете има сформирани различни извън класни дейности:

- Клуб "Млад журналист";

- Клуб "Web дизайн";

- Ежегодни походи "По стъпките на четата на Таньо войвода" и "Шейх Бедреддин";

- Ученически съвет;

- Клуб "Матура за отличен"

- Клуб "IT знайковци"

- Клуб "Забавен метроном"

- Клуб "Краезнание"

- Клуб "Етнопалитра"

- Клуб "Млад предприемач"

- Клуб "Приложни изкуства"