​>>Финансова помощ за ученици записани в първи или осми клас<<

Прием в първи клас (начален етап)

Свободни места за записване в 1А клас Свободни места за записване в 1Б клас
0 0

Прием в пети клас (прогимназиален етап)

Свободни места за записване в 5А клас Свободни места за записване в 5Б клас
7 6

Прием в осми клас (гимназиален етап)

Свободни места за записване в 8А клас Свободни места за записване в 8Б клас
0 0
Тел.(0866) 62028, 089 332 3659 – Директор; (0866) 65505 – Канцелария; e-mail: Кликни тук и реши Кепчата, WWW: https://hrbotev.eu
🄯 1910 - Copyleft - ИСУ "Христо Ботев",гр.Тутракан