Предлагани услуги от СУ „Христо Ботев“, гр.Тутракан

Заявление за кандидатстване в първи клас

Заявление за записване в първи клас

Заявление за записване в пети клас

Заявление за преместване на ученик


Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ


Услугите, предлагани в електронен вариант позволяват да изтеглите съответното заявление по образец от тази страница, да го попълните на компютър и след това да го изпратите на email адреса на училището.

Тел.(0866) 62028, 089 332 3659 – Директор; (0866) 65505 – Канцелария; e-mail: Кликни тук и реши Кепчата, WWW: https://hrbotev.eu
🄯 1910 - Copyleft - ИСУ "Христо Ботев",гр.Тутракан